CIVIL ENGINEER je građevinska firma koja se bavi projektovanjem, izgradnjom i nadzorom.
CIVIL ENGINEER na Facebook-uCIVIL ENGINEER na Twitter-u
CIVIL ENGINEER je građevinska firma koja se bavi projektovanjem, izgradnjom i nadzorom
       
PROJEKTOVANJE... IZGRADNJA... NADZOR... KONTAKTIRAJTE NAS...
Projektovanje objekata visokogradnje, stambene i poslovne zgrade kao i objekte niskogradnje, saobraćajnica, šetališta, parkirališta i ostalog. Izrada geodetskih podloga i elaborata, projekata osmatranja tla i objekata u toku građenja. Izgradnja objekata visokogradnje od armiranog betona, čeličnih konstrukcija kao i drvenih konstrukcija. Stručno i kvalifikovano osoblje naše kompanije zaduženo je za stručni nadzor svih vrsta građevinskih radova. +382 67 853 153
+382 67 277 762
+382 20 611 440
contact@civilengineer.me
www.civilengineer.me
CIVIL ENGINEER d.o.o.
Ul. 4 Jula br.105/17 - Podgorica
PIB 02809010, PDV 30/31-09891-1
7112
PRVA BANKA CG 535-0000000011563-19
Copyright © 2012 CIVIL ENGINEER. All rights reserved. Powered by InfoBit