CIVIL ENGINEER je građevinska firma koja se bavi projektovanjem, izgradnjom i nadzorom.
CIVIL ENGINEER na Facebook-uCIVIL ENGINEER na Twitter-u
CIVIL ENGINEER je građevinska firma koja se bavi projektovanjem, izgradnjom i nadzorom
 
TRENUTNI PROJEKTI...
Naziv: Izrada projekta za izgradnju dijela ulice br.17 i to od T 164 do T 156 i dijela ulice br.6 od T 156 do T 119 u Bijelom Polju
Investitor: Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije
Veličina: 1200m
Opis:
 
   
CIVIL ENGINEER d.o.o.
Ul. 4 Jula br.105/17 - Podgorica
PIB 02809010, PDV 30/31-09891-1
7112
PRVA BANKA CG 535-0000000011563-19
Copyright © 2012 CIVIL ENGINEER. All rights reserved. Powered by InfoBit