CIVIL ENGINEER je građevinska firma koja se bavi projektovanjem, izgradnjom i nadzorom.
CIVIL ENGINEER na Facebook-uCIVIL ENGINEER na Twitter-u
CIVIL ENGINEER je građevinska firma koja se bavi projektovanjem, izgradnjom i nadzorom
 
TRENUTNI PROJEKTI...
Naziv: Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 dionica Lepenac-Ribarevine L=12,9km
Investitor: Crna Gora, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Direkcija za saobraćaj
Veličina: L=12,9km
Opis:
 
   
CIVIL ENGINEER d.o.o.
Ul. 4 Jula br.105/17 - Podgorica
PIB 02809010, PDV 30/31-09891-1
7112
PRVA BANKA CG 535-0000000011563-19
Copyright © 2012 CIVIL ENGINEER. All rights reserved. Powered by InfoBit