CIVIL ENGINEER je građevinska firma koja se bavi projektovanjem, izgradnjom i nadzorom.
CIVIL ENGINEER na Facebook-uCIVIL ENGINEER na Twitter-u
CIVIL ENGINEER je građevinska firma koja se bavi projektovanjem, izgradnjom i nadzorom
 
KONTAKT...
CIVIL ENGINEER d.o.o.
Ul. 4 Jula br.105/17
81000 Podgorica
 
Tel:  +382 67 853 153
Fax: +382 20 611 440
contact@civilengineer.me
www.civilengineer.me

Prva Banka Crne Gore
535-000000011563-19
PIB 02809010
PDV 30/31-09891-1
Šifra djelatnosti: 7112
CIVIL ENGINEER d.o.o.
Ul. 4 Jula br.105/17 - Podgorica
PIB 02809010, PDV 30/31-09891-1
7112
PRVA BANKA CG 535-0000000011563-19
Copyright © 2012 CIVIL ENGINEER. All rights reserved. Powered by InfoBit