CIVIL ENGINEER je građevinska firma koja se bavi projektovanjem, izgradnjom i nadzorom.
CIVIL ENGINEER na Facebook-uCIVIL ENGINEER na Twitter-u
CIVIL ENGINEER je građevinska firma koja se bavi projektovanjem, izgradnjom i nadzorom
 
TRENUTNI PROJEKTI...
Vršenje stručnog nadzora: Univerzitetski kompleks fakulteta umjetnosti - Objekat Kotlarnica Opština Cetinje »
Vršenje stručnog nadzora: Kaptaža cjevovod i hlorinatorska stanica Ćosovačko vrelo, opština Rožaje »
Izrada projekta za izgradnju dijela ulice br.17 i to od T 164 do T 156 i dijela ulice br.6 od T 156 do T 119 u Bijelom Polju 1200m »
Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 dionica Lepenac-Ribarevine L=12,9km L=12,9km »
Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije mosta Radovana Pavićevića u Danilovgradu »
CIVIL ENGINEER d.o.o.
Ul. 4 Jula br.105/17 - Podgorica
PIB 02809010, PDV 30/31-09891-1
7112
PRVA BANKA CG 535-0000000011563-19
Copyright © 2012 CIVIL ENGINEER. All rights reserved. Powered by InfoBit