CIVIL ENGINEER je građevinska firma koja se bavi projektovanjem, izgradnjom i nadzorom.
CIVIL ENGINEER na Facebook-uCIVIL ENGINEER na Twitter-u
CIVIL ENGINEER je građevinska firma koja se bavi projektovanjem, izgradnjom i nadzorom
 
LINKOVI...
www.gradjevinskinadzor.me - „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ AD – Podgorica
www.gf.ac.me - Građevinski fakultet Podgorica
www.ujn.gov.me - Uprava za javne nabavke
www.morskodobro.com - JP morsko dobro Crne Gore
www.viaproject.me - Firma za projektovanje puteva
www.djr.gov.me - Direkcija javnih radova
CIVIL ENGINEER d.o.o.
Ul. 4 Jula br.105/17 - Podgorica
PIB 02809010, PDV 30/31-09891-1
7112
PRVA BANKA CG 535-0000000011563-19
Copyright © 2012 CIVIL ENGINEER. All rights reserved. Powered by InfoBit